RUT-Avdrag


Hur fungerar RUT-avdraget?

För att kunna nyttja RUT-avdraget behöver du ha betalat in tillräckligt med skatt under inkomståret. Max beloppet som du kan nyttja årligen ligger på 50 000 kronor. Är ni flera i hushållet kan ni lägga ihop era RUT-avdrag tillsammans. Vi sköter administrationen till skattverket så du behöver inte tänka på det.

Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets hemsida.
 .