RUT-Avdrag


Hur fungerar RUT-avdraget?

Om du uppfyller villkoren för RUT- avdraget betalar du bara 50% av arbetskostnaden. Du har ett personligt maxtak på 50 000 kronor att utnyttja per år. Om ni är flera vuxna som bor på samma adress kan ni lägga ihop era RUT-avdrag för att få ett högre gemensamt tak.  När du får fakturan sköter vi administreringen till Skatteverket.

Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets hemsida.
IMMEX Städservice
E-post : [email protected]
Telefon: 0722-761 761  
Vi finner oss i Helsingborg
Innehar f-skatt och moms            


 .